Предварителна информация за пътуване

 

Предварителна информация

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПАКЕТИ 


I. НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1. Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за туристически пакет и внасянето на депозит в размер на 50 лв. от пакетната цена за автобусните програми и 100 лв. от пакетната цена за самолетните програми, в случай, че не е упоменато друго. Пътуващите, които имат издаден ваучер за анулирано пътуване поради разпространението на Ковид19 сключват договор с 0 лв./нула лв./ депозит, ако не е упоменато друго в съответната програма, като използват частично или на 100% стойността по него при окончателното плащане.
Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за туристически пакет/лично или по електронен път /съгласно чл.84 от Закона за туризма/ и внасяне на депозит в брой, по банков път или заплащане на ПОС терминал в офиса на Туроператора. Банковите карти, чрез които пътуващият/пътуващите може да плати на ПОС терминал са: VISA, MASTERCARD и BORICA (дебитни или кредитни). При заплащане чрез ПОС терминал от страна на пътуващия/пътуващиге, дължимата от него/от тях сума по Договора за туристически пакет се завишава с 1,30 %.
2. Окончателното плащане се извършва 40 дни преди датата на отпътуване за автобусните програми, за самолетните – 50 дни, в случай, че не е упоменато друго.  

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Копие на задграничен паспорт или копие на лична карта при пътувания до всички страни на територията на Европа, с изключение на Турция. При пътуване до Турция е необходимо освен задграничния паспорт да се носи и личната карта.
2. За лица под 18 г., пътуващи непридружени от единия или двамата родители, е необходима нотариално заверена декларация за тяхното разрешение детето им да пътува в чужбина.   

III. ВИЗОВИ, САНИТАРНИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. За издаването на туристическа входна виза за Китай: такса за индивидуална виза – 80 USD. Необходими документи: задграничен паспорт с 6–месечна валидност към датата на връщане в България, попълнен формуляр на Консулски отдел на Китай, който се предоставя от Агенцията, актуална дигитална цветна снимка на чисто бял фон, без накити, шапки, с изцяло открито лице (без бретон, очила и др.). Повечето фотостудиа разполагат с актуалните изисквания за снимки за китайски визи. Задължително лично явяване в Посолство на КНР за снемане на биометрични данни. Визата се заплаща предварително заедно с доплащането по вашия договор и се полага в Посолство на КНР преди отпътуването. Няма санитарни и медицински изисквания за пътуване до Китай (не се налага ваксинация).
2. За издаването на туристическа входна виза за Виетнам: такса - 80 USD. Необходими документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната дата на отпътуване, с поне 2 празни страници за полагане на визата, попълнен формуляр на Консулски отдел на Виетнам, 2 бр. актуални снимки със задължителни размери 4 х 6 см. Визата се заплаща предварително заедно с доплащането по вашия договор и се полага в Посолството на Виетнам преди отпътуването.
3. За издаването на туристическа входна виза за групови пътувания до Русия, с изключение на пътувания до Калининградска област и област Санкт Петербург: такса – 120 лв.; експресна услуга, при необходимост - 190 лв. Необходими документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната дата на пътуване с поне 2 празни страници за полагане на визата, 2 бр. актуални цветни снимки с размери 3.5/4.5 см, задължително направени през последните 6 месеца, попълнен формуляр от Консулството, като туристите предоставят необходими данни за попълване му. Документите се подават в Руски визов център от агенцията, без да е необходимо лично явяване на пътуващите. Визата се заплаща предварително заедно с доплащането по вашия договор и се полага в Руски визов център преди отпътуването.ВАЖНО! Считано от 01 октомври 2019г., на всеки пътуващ до Калининградска област и област Санкт Петербург, предварително се издава безплатна електронна виза. Агенцията съдейства за подаването на документи и получаване на визата по имейл.
4. За издаването на туристическа входна виза за Индия: такса – 85 USD. Необходими документи: паспорт с валидност 6 месеца към крайната дата на пътуване, 1 дигитална цветна снимка, данни за формуляра за виза; няма санитарни и медицински изисквания за пътуване до Индия (не се налага ваксинация). Агенцията съдейства за подготовката на документите и подаването им по интернет. След одобрение, полагането на визите е на летище при влизане в Индия.
5. За издаването на туристическа входна виза за Тайланд: такса - 35 EUR. Необходими документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната дата на пътуване, попълнен формуляр на Консулски отдел на Тайланд, 1 актуална цветна снимка в паспортен формат, направена през последните 6 месеца. Визата се заплаща предварително заедно с доплащането по вашия договор и се полага в Консулска служба при Посолство на Кралство Тайланд преди отпътуването.
6. За издаването на туристическа входна виза за Лаос: такса – 31 USD, за Шри Ланка: такса – 35 USD, за Камбоджа: такса – 30 USD. Полагат се при влизане в съответната страна и се заплащат на място. Необходими документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната дата на пътуване и по 1 бр. хартиена цветна снимка (за Лаос и Камбоджа).
7. За издаването на туристическа входна виза за Танзания: такса – 50 USD. Необходими документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната дата на пътуване. Полага се на летището при влизане в страната. Няма санитарни и медицински изисквания за посещанието на Танзания /не се налага ваксинация/.
8. За издаването на туристическа входна виза за Иран: такса - 50 EUR. Необходими документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната дата на пътуване, данни за формуляра на Консулски отдел на Иран, актуална цветна снимка с висока резолюция, паспортен формат, без бижута, очила, шалове, с открито лице и покрити рамене и деколте. Агенцията съдейства за подготовката и подаването на документите за виза, не се налага лично явяване, освен по преценка на Консула на Иран. Визата се заплаща предварително заедно с доплащането по вашия договор и се полага в Посолство на Ислямска Република Иран преди отпътуването.
9. За издаването на туристическа входна виза за ЮАР: такса - 65 лева. Необходими документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната дата на пътуване, данни за формуляра на Консулски отдел на ЮАР, актуална цветна снимка в паспортен формат, без бижута, очила, шалове, с открито лице, служебна бележка от работодател, съдържаща заеманата длъжност, размер на възнаграждение и отпуснат отпуск за периода на пътуването, документ за регистрация на фирма (при пътуващ управляващ), банково извлечение от лична сметка за движението на средства през последните 3 месеца и удостоверение/референция от банката за притежание на банкова сметка. За пътуващи пенсионери – удостоверение от съответното ТП на НОИ, за размера на получаваната пенсия. Желателно е документите да бъдат на издадени на английски език или към оригиналите на български език да бъде прикрепен свободен (не легализиран) превод на английски език.Задължително лично явяване на всички пътуващи в Консулски отдел към Посолство на ЮАР!Агенцията съдейства за подготовката и подаването на документите за виза. Визата се заплаща предварително заедно с доплащането по вашия договор и се полага в Посолство на ЮАР преди отпътуването.
10. Виза за Непал – 30 USD, заплаща се в брой и се поставя на място при влизане в страната, необходими 2 снимки паспортен формат на хартиен носител и фотокопие на първа страница на паспорта.
Забележка: упоменатите такси за издаване на туристически визи са актуални към 15.01.2020 г. и „ТА МОНДЕЛ ТРАВЕЛ“ не носи отговорност при тяхната промяна от страна на компетентните органи на съответните страни – Посолства, Консулства, Имиграционни власти и др. 

IV. ТАКСИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, АНУЛАЦИИ НА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

1.Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. 2. 2.В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Пътуващия, Туроператорът удържа следните такси, които страните уговарят като размер на неустойка за прекратяване , а именно по автобусните програми и програми със собствен транспорт, освен в случаите на ранно записване и промоционална цена:
2.1. До 40 дни преди дата на отпътуване – без неустойка.
2.2. От 39 до 30 дни преди датата на отпътуване - 30% от общата цена на туристическия пакет.
2.3. От 29 до 20 дни преди датата на отпътуване - 60% от общата цена на туристическия пакет.
2.4. Под 20 дни преди датата на отпътуване - 100% от общата цена на туристическия пакет    .
3. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Пътуващия, Туроператорът удържа следните такси, които страните уговарят като размер на неустойка за прекратяване по самолетните екскурзии, самолетни почивки и комбинирани програми със самолет и автобус, освен в случаите на ранно записване, промоционална цена :
3.1. До 50 дни преди датата на отпътуване – без неустойка.
3.2. От 49 до 40 дни преди датата на отпътуване - 40% от общата цена на туристическия пакет.
3.3. От 39 до 30 дни преди датата на отпътуване - 75% от общата цена на туристическия пакет.
3.4. Под 30 дни преди датата на отпътуване - 100% от общата цена на туристическия пакет.    
4. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Пътуващия на резервации с включени отстъпки за ранно записване и промоционална цена и след изтичане на 1 ден от сключване на договора същият дължи такса технически разходи както следва:
4.1. по автобусните програми и програми със собствен транспорт след изтичане на 1 ден от сключване на договора и до 40 дни преди отпътуване – 30 лв., изключение се прави и не се дължи такса в случай, че Пътуващият/те има издаден ваучер за анулирано пътуване поради разпространението на Ковид19, който ще се използва частично или на 100% при окончателното плащане.
4.2. по самолетните програми след изтичане на 1 ден от сключване на договора и до 50 дни преди отпътуване – 50 лв., изключение се прави и не се дължи такса в случай, че Пътуващият/те има издаден ваучер за анулирано пътуване поради разпространението на Ковид19, който ще използва частично или на 100% при окончателното плащане.
5. Пътуващият има право да прекрати договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението за туристическия пакет, пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. В случай по договора има частично или пълно плащане на сума от издаден ваучер за анулирано пътуване поради разпространението на Ковид19 - стойността по ваучера се запазва за бъдещо пътуване до изтичане на валидността му, а всички други внесени суми се възстановяват в рамките на 14 дни от уведомлението от страна на Туроператора, но Пътуващият няма право на допълнително обещетение.
6. В случай, че Пътуващият прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето ѝ по свое желание, в резултат на свои лични причини и собствено решение , всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
7. Туроператорът не носи отговорност за услуги, които Пътуващият е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител, както и при загубени лични документи от страна на Пътуващия, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и други, са за сметка на Пътуващия.
8. Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил Пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет. В този случай Туроператорът възстановява на Пътуващия платените от него суми по Договора в рамките на 14 дни от получаването на уведомлението от страна на Туроператора без направените фактически разходи (за визи, за издадени вече автобусни/самолетни/фериботни и пр. билети и др.). В случай по договора има частично или пълно плащане на сума от издаден ваучер за анулирано пътуване поради разпространението на Ковид19 - стойността по ваучера се запазва за бъдещо пътуване до изтичане на валидността му, а всички други внесени суми се възстановяват до 14 дни от уведомлението от страна на Туроператора без направените фактически разходи (за визи, за издадени вече автобусни/самолетни/фериботни и пр. билети и др.).
9. Туроператорът е длъжен да отстрани всяко несъответствие в разумен срок, установено при изпълнение на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, освен когато: това не е възможно, или е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
10. Когато Туроператорът не отстрани несъответствието в рамките на разумен срок, определен от Пътуващия, последният може сам да направи това и да поиска от Туроператора възстановяване на необходимите разходи.
11. В случай, че значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, Туроператорът предлага на Пътуващия, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на пътуващия до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.
12. Когато предложените от туроператора други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, туроператорът предлага на пътуващия подходящо намаление на цената.
13. Пътуващият има право да откаже предложените от Туроператора други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.
14. Когато несъответствието между договорените и действително предоставените услуги нарушава значително изпълнението на договора и Туроператорът не отстрани несъответствието в разумен срок, определен от пътуващия, последният може да прекрати договора за туристически пакет, без да дължи разходи за прекратяване на договора, и да поиска намаление на цената.
 

V. ЗАСТРАХОВКИ

ЕТ "Вени Травел - Венелина Рачева" има сключен застрахователен договор по чл. 97 от ЗТ със Застрахователна Компания “Лев Инс” АД – София, бул. „Симеоновско шосе” № 67 А. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителите преди датата на отпътуване.

ЕТ "Вени Травел - Венелина Рачева" предлага срещу допълнително заплащане застраховка „Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и други. Стойността на застраховката се изчислява на база крайна дължима сума по договора, като има значение и възрастта на Потребителя. В зависимост от възрастта на туриста стойността на застраховката е между 3% и 8% върху крайната дължима сума по договора за организирано пътуване.

3. ЕТ "Вени Травел - Венелина Рачева" има сключен застрахователен договор по чл.72, ал. 1 от ЗТ със Застрахователна Компания “Лев Инс” АД – София, бул. „Симеоновско шосе” № 67 А. ЕТ "Вени Травел - Венелина Рачева" предоставя на Потребителя задължителна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.

VI. ХОТЕЛИ, ТРАНСПОРТ И ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА

1. Настаняването в хотелите се извършва в двойни, тройни, единични стаи (видът на предлаганите стаи е упоменат във всяка програма), срещу съответно доплащане или намаление. В повечето случаи хотелите предлагат тройни стаи във вид на стая с две редовни легла и едно допълнително.
2. Екскурзиите, с изключение на самолетните и чартърните, се извършват с автобуси с Евро лиценз, отбелязано във всяка програма, които разполагат с климатик, радиокасетофон, видеомонитор, микрофон, бар с разхладителни напитки и кафемашина. В тях е забранено тютюнопушенето. Определянето на местата в автобуса е според реда на записване в деня на сключване на договора за организирано пътуване.
3. Пакетните цени включват туристическа програма. Панорамната автобусна и пешеходна обиколка с водача на групата не включва посещение на туристическите обекти, изброени в тях. Някои от тях могат да бъдат посетени самостоятелно в свободното време. За посещението на по-значими музейни обекти, при възможност и при желание от страна на туристите, срещу допълнително заплащане могат да бъдат наети местни екскурзоводи, като изнасяната информация не е на български език. В много от музеите заявката за местен екскурзовод, както и за фиксиран час на влизане, трябва да бъдат направени предварително, за което препоръчваме да се информирате за възможностите в офиса на ЕТ "Вени Травел" и в нейните агентски бюра. Изключение прави изричното упоменаване на включена в пакетната цена обиколка /панорамна или пешеходна/ с местен екскурзовод. Пакетните цени не включват входните такси на посещаваните обекти, както и таксите за предварителна резервация за посещение на някои от тях, разходките с лодка, корабче, екскурзиите срещу допълнително заплащане, трансфера с лифтове и железници, допълнителните мероприятия по желание и разходите от личен характер. Изключение правят програми и пакетни цени, за които изрично е упоменато друго.